Teknik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Regelboken
  5. Bok 3
  6. Teknik
  7. Dykregler vid Stockholms universitet

Dykregler vid Stockholms universitet

Fastställda av rektor 2016-02-25. (Diarienummer SU FV-1.1.2-3961-15) Rektor har samtidigt utsett Jan Ekström vid Tekniska avdelningen till dyköverledare fr.o.m. 2011-07-01.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat november 2016 av Bertil George, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 19 januari 2016 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 15 november 2016 av Benita Falenius, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se