Lokalprogram

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv, skall framgå av prefektens yttrande. MBL-förhandling genom personalavdelningen. Beslut av rektor.

 

Byggnadsprogram och övriga dylika handlingar

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv, skall framgå av prefektens yttrande. Yttrande av skyddskommittén. Beslut av rektor.

 

Övriga lokaldispositioner

Samråd med berörd personal sker inom institutionen/motsv. Beslut av rektor eller på rektors delegation vid Fastighetsavdelningen.