Tillstånd för arrangemang, skyltning och försäljning utomhus lämnas av markförvaltaren Akademiska Hus AB - Frescati.

Detta beslut (Dnr: FV SU-2.9.1-2557-13) ersätter förvaltningschefens beslut 1995-06-16

 

Affischering, flygblad, informationsmaterial
 
Affischering inom universitetets lokaler är endast tillåtet på anvisade anslagstavlor.
 
Spridning av informationsmaterial, flygblad eller affischering med politiskt/religiöst innehåll är inte tillåtet inom universitetets lokaler. Undantag gäller för kårpartier/kårföreningar.
 
Stockholms universitet äger rätt att avlägsna material som inte uppfyller ovan angivna kriterier.
 
Anslagstavlor
Tekniska avdelningen beslutar om tillstånd för permanent anslagstavla.
Tillstånd kan erhållas av institutionerna och beslutande organ inom universitetet liksom fakultets- och ämnesföreningar, ämnesråd, studieråd, föreningar med anknytning till institutionerna, studentkåren och av studentkåren registrerade kårföreningar, kårpartier, de fackliga organisationerna vid Stockholms universitet samt andra till universitetet närstående organisationer.
 
Allmänna anslagstavlor finns i publika lokaler för diverse affischering.
 
Utställningar
Tillfälliga utställningar på allmänna ytor inom Stockholms universitet lokaler får ske på anvisad plats efter tillstånd av Tekniska avdelningen. Utställningarna ska vara relevanta och till nytta för studenter och anställda vid Stockholms universitet. Att göra reklam för produkter och tjänster är generellt inte att betrakta som nytta.
Utställningsskärmar, tidningsställ och övriga installationer för event, kampanjer och liknande får användas på anvisad plats efter tillstånd av Tekniska avdelningen.
Utställningsplatser och bokbord (Södra huset plan 3) bokas genom Tekniska avdelningen. Externa utställare debiteras enligt särskild prislista.
 
Permanenta digitala informationsskärmar
 
För upplägg av information till medarbetare och studenter vid universitetet på digitala fasta informationsskärmar ansvarar IT-avdelningen. Skärmarna får disponeras av ovan, under Anslagstavlor, angivna organ. Innehållet ska vara service till studenter och anställda vid Stockholms universitet. Reklam från externa leverantörer är inte tillåtet.
Tillstånd för permanent digital informationsskärm beslutas av Tekniska avdelningen.
 
Tidningsställ
Permanent placerade tidningsställ får i första hand endast användas på angiven plats av ovan, under Anslagstavlor, angivna organ efter tillstånd av Tekniska avdelningen.
Filmning
 
Tillstånd för filmning inom universitets lokaler beslutas av Tekniska avdelningen i samråd med Kommunikationsavdelningen och får endast ske inom överenskommet område. För filmning inom institutionernas egna lokaler krävs tillstånd från prefekten på institutionen.
 
Försäljning
 
Försäljning av varor inom universitetets lokaler får endast ske i enlighet med särskilda hyresavtal tecknade med Stockholms universitet.
Stockholms universitet äger rätt att avlägsna material som försäljs utan giltigt tillstånd.
 
Fester och mottagningar
 
Fester och mottagningar i publika utrymmen får endast ske på anvisad plats efter tillstånd av Tekniska avdelningen. Kostnader för lokal, lokalvård, bevakning m.m. betalas av arrangören.