Allmänna regler

Denna avdelning innehåller regler av mera allmän karaktär som gäller för anställningar vid Stockholms universitet.
 

Anställning

Denna avdelning innehåller bl.a. Stockholms universitets anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU), handläggningsordning för ärenden om anställning av lärare samt befordran, föreskrifter om postdoktor, krav om doktorsexamen för lärare, regler om bisysslor, semesterförläggning, pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång samt om utlysning av lediga anställningar (ej som lärare).
 

Lön och ersättningar

Denna avdelning innehåller bl.a. Stockholms universitets riktlinjer för lönesättning, regler för ersättning för arbete vid annan institution samt uppdragstillägg för prefekter.
 

Arbetsmiljö och hälsa

Denna avdelning innehåller interna regler och måldokument om arbetsmiljö och hälsa.
 

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Denna avdelning innehåller måldokument och föreskrifter som rör områden jämställdhet, jämlikhet och likabehandling.