Allmänna regler

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Regelboken
 5. Bok 4
 6. Allmänna regler

Allmänna regler

 • Affiliering vid Stockholms universitet, riktlinjer om, fr.o.m. 2014-03-06 Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl.a. genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor.
 • Anlitande av juridisk person i undervisningen Allt arbete som en lärare utför åt universitetet skall ske inom ramen för anställningen.
 • Ersättning mot faktura till eget företag/egen firma Ersättning för utfört arbete skall regleras inom tjänsten och i förekommande fall som övertid eller som extra ersättning till den anställde.
 • Prefektuppdraget – riktlinjer Prefekten utses för tre år och uppdraget kan förlängas en, eventuellt två gånger. Endast om det finns särskilda skäl får den sammanhängande tiden överstiga nio år.
 • Rese- och mötespolicy för Stockholms universitet Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy.
 • Stockholms universitets chefspolicy Chefspolicyn är ett stöd för att uppnå universitetets vision, långsiktiga plan och verksamhetsplan. Den vänder sig till samtliga chefer inom universitetet och anger att varje chef har tre övergripande uppdrag och ska stäva efter att behärska fem olika förmågor.

Granskning

Innehållet i bok 4 är aktualitetsgranskat den 10 december 2015 av Tarja Kohandani, Personalavdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se