RÄ 1990-06-15

Begäran om prövning huruvida ersättning mot faktura till eget företag/egen firma för utfört arbete åt Stockholms universitet är förenligt med innehav av tjänst vid universitetet.

Rektorsämbetet beslutar att ersättning för utfört arbete skall regleras inom tjänsten och i förekommande fall som övertid eller som extra arvode till den anställde.