Rektor 2008-03-19, Dnr SU 642-2503-07

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Rektor beslutar att fakultetsnämnd fr.o.m. 2008-04-01 endast skall tillsvidareanställa lärare som har avlagt doktorsexamen. Undantaget är anställning som ledigkungjorts före denna tidpunkt.

Rektor kan dock i enskilda fall, om synnerliga skäl föreligger, medge anställning av lärare som inte har avlagt doktorsexamen.