Arbetsmiljö och hälsa

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Regelboken
 5. Bok 4
 6. Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö och hälsa

 • Alkohol- och drogpolicy för anställda och studenter vid Stockholms universitet Arbete och studier går inte att förena med förtäring av alkohol eller andra droger.
 • Arbetsmiljöpolicy För att Stockholms universitet ska kunna hävda sig i en hårdnande konkurrens med andra universitet måste vi tillsammans lägga ner tid och kraft på att utveckla och värna vår arbets- och studiemiljö.
 • Etisk vägledning Verksamheten vid Stockholms universitet skall präglas av fritt kunskapssökande, fri forskning och kritiskt tänkande.
 • Friskvård vid Stockholms universitet Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr per år.
 • Rehabilitering av anställda vid Stockholms universitet Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska stödja den sjuke/skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga, få tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar för ett normalt liv.
 • Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet, riktlinjer för En av arbetsledningens viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera med medarbetarna om verksamhetens mål och klarlägga hur var och en kan bidra till dessa. Det är därför Stockholms universitets policy att utvecklingssamtal årligen skall genomföras med varje medarbetare.

Granskning

Innehållet i bok 4 är aktualitetsgranskat den 10 december 2015 av Tarja Kohandani, Personalavdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se