3.1 Ekonomi
Denna avdelning innehåller regler och riktlinjer för hantering av Stockholms universitets medel, externa medel, fonder, sponsring, priser, stipendier, m m.

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat mars 2011 av Niklas Wester/Marianne Aspenberg, Ekonomiavdelningen.

3.2 Upphandling
Denna avdelning innehåller regler och riktlinjer för upphandling vid Stockholms universitet.

Innehållet i bok 3.2 är aktualitetsgranskat den 20 april 2011 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

3.3 Teknik
Denna avdelning innehåller regler för säkerhet, IT-användning och lokalhantering på Stockholms universitet.

Innehållet i bok 3.3 är aktualitetsgranskat den 20 april 2011 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.