Ansvarig: Tekniska avdelningen

FC 1998-12-10
---------------------------------------------------------------------
Efter ett tidigare beslut i skyddskommittén, där det fastställdes att i alla nya och nyrenoverade lokaler skall råda rökförbud har förvaltningschefen med stöd av lag om ändring i tobakslagen (1993:581) SFS 1994:98 beslutat att totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler skall råda fr o m 1999-01-01.

Undantag från rökförbudet gäller delar av lokaler eller andra utrymmen om dessa delar särskilt avsatts och godkänts av universitetsledningen för rökning, t ex rökrum och kafédelar.
--------------------------------------------------------------------

FC 2008-05-26

Förvaltningschefen beslutar att införa rökförbud inom 15 meter från universitetets byggnader från och med den 15 augusti 2008.

Rökförbudet genomförs i två etapper. Etapp ett, med start den 15 augusti 2008, omfattar Frescati, Frescati Backe och Sveaplan. Etapp 2, med start senare under hösten 2008, omfattar Frescati Hage, Kräftriket och Lilla Frescati.