Ansvarig sektion: Byggnadsplaneringen vid Tekniska avdelningen

R 1994-02-22
---------------------------------------------------------------------

Lokalprogram

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv; skall framgå av prefektens yttrande. MBL-förhandling genom personalbyrån. Beslut av rektor.

Byggnadsprogram och övriga dyl handlingar

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv; skall framgå av prefektens yttrande. Yttrande av skyddskommittén. Beslut av rektor.

Övriga lokaldispositioner

Samråd med berörd personal sker inom institutionen/motsv Beslut av rektor eller på rektors delegation vid enheten för lokalplanering.