3.3.3.1 Regler för lokalinnehav vid Stockholms universitet

3.3.3.2 Beslut om rökförbud inom Stockholms universitets lokaler, samt i anslutning till universitetets lokaler

3.3.3.3 Regler för medförande av husdjur inom Stockholms universitets lokaler

3.3.3.4 Regler för uthyrning av lokaler vid Stockholms universitet

3.3.3.5 Avgiftsbefrielse för vissa föreningar vid hyra av lokaler vid Stockholms universitet

3.3.3.6 Regler för affischering, försäljning, utställningar och fester m m inom Stockholms universitets lokaler i Frescati

3.3.3.7 Förhandlings- och beslutsordning i vissa lokalärenden

3.3.3.8 Regler för studentfester vid Stockholms universitet