Ansvarig: Tekniska avdelningen

FC 1996-03-08
---------------------------------------------------------------------
Staten har från 1996-01-01 inrättat ett system för riskfinansiering.
Stockholms universitet har tecknat ett avtal som omfattar egendomsskydd, följdskadeskydd och ansvarsskydd. (Beträffande avtalsvillkor se Kammarkollegiets Allmänna villkor om riskfinansiering för statlig verksamhet 1995:1).

Föreskrifter endast anmärkta här. För mer information gå in på www.teknavd.su.se och till sektionen för infrastruktur/säkerhet.