Utforska data på webben

På SLOSH-hemsidan finns nu ett uppdaterat verktyg för att utforska data. Det kan vara användbart för dig som är intresserad av arbetsmiljö, livsvillkor och hälsa.

I slutet av förra året fick SLOSH en ny hemsida. Nu har även verktyget som möjliggör visualisering av data uppdaterats. Visualiseringsverktyget gör det möjligt för allmänhet och forskare att ta del av vissa data direkt på hemsidan. Det går att ta fram statistik om arbetsmiljö, livsvillkor, hälsobeteenden och hälsa.

 

Innehåller förbättrade funktioner

I och med det förbättrade verktyget har data för fler år gjorts tillgängliga och det finns även fler variabler än tidigare att utforska. Det är numera också möjligt att ladda ned diagrammen för att använda i exempelvis en studentuppsats eller nyhetsartikel. Snart kommer även en version där man kan kombinera olika perspektiv, exempelvis yrke och kön, i data från de senaste datainsamlingarna.

 

Några exempel på diagram

Genom att kombinera olika variabler kan du visa jämförande diagram för de frågor som intresserar dig. Nedan kan du se några exempel på diagram framtagna med verktyget. 

I detta diagram kan vi se att kvinnor i högre utsträckning uppger att arbetet innebär för stor arbetsinsats i tre vanliga människovårdande yrken:

Diagram arbetsinsats

 

Nedan kan vi se att sammanhållningen på arbetsplatser verkar ha förbättrats över tid för kvinnor och män: 

Diagram över sammanhållning på arbetsplatsen
 

Upptäck visualiseringsverktyget (slosh.se)

Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa (SLOSH)

SLOSH är en omfattande panelstudie som belyser hur människors arbetsliv, privatliv och hälsa påverkar varandra över lång tid. Syftet är att öka kunskapen om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas och på så sätt bidra till bättre folkhälsa. 

SLOSH finns vid Stressforskningsinstitutet, en del av Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Projektledare för SLOSH är Hugo Westerlund, professor i epidemiologi.

Information om tillgång till SLOSH-data 

SLOSH:s hemsida