Nedan finner du kontaktuppgifter till kansliet överst. Längre ner finns uppgifter till kontaktperson för respektive databas. Till höger finns länkar till projektens egna hemsidor.

 

Föreståndare 
Hugo Westerlund
hugo.westerlund@su.se

08-553 789 46

Koordinator
Beatrice Chaveroche
beatrice.chaveroche@psychology.su.se 
08-16 20 13

SLOSH:
Kristiina Rajaleid
kristiina.rajaleid@su.se
08-5537 8920

IMAS: 
Kristina Alexanderson
kristina.alexanderson@ki.se
08 524 832 00 (direkt)

STODS:
Pia Svedberg
pia.svedberg@ki.se

LNU: 
Michael Tåhlin
michael.tahlin@sofi.su.se