STODS inkluderar alla tvillingar födda i Sverige under åren 1925 – 1990 som identifierats i det svenska tvillingregistret (n=119 907). Syftet är att studera riskfaktorer för, och konsekvenser av, sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning. Data från flera rikstäckande register ingår för samtliga tvillingar. Dessutom ingår surveydata om arbete, beteenden och hälsa för 64 000 av tvillingarna.

Projektledare:
Docent Pia Svedberg
Avdelningen för försäkringsmedicin
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet
 

Kontakt: 
Pia Svedberg 
pia.svedberg@ki.se