Databaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. REWHARD SE
  4. Databaser

Databaser

Syftet med REWHARD är att stärka förutsättningarna för forskning om samband mellan arbets- och levnadsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. De databaser som ingår i REWHARD är:

 

  • SLOSH - Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa
  • IMAS - Insurance Medicin All Sweden
  • STODS - Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence
  • LNU - Levnadsnivåundersökningen

Kontakt: REWHARD-kansliet


Adress:

REWHARD-kansliet
Psykologiska institutionen
Att: Beatrice Chaveroche
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

rewhard@su.se

Koordinator: Beatrice Chaveroche
08-16 20 13
beatrice.chaveroche@su.se