REWHARD:s kansli finns på Stockholms Universitet. Kansliet sköter REWHARD:s administration och samordnar dess aktiviteter. Kansliet leder projekt kring dataharmonisering, dokumentation av metadata, samt arbetar med juridiska frågor kring datautlämning och datainsamling. Utöver föreståndaren består kansliet av en projektkoordinator och en jurist.

Välkommen att kontakta kansliet med dina frågor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Westerlund
Föreståndare
hugo.westerlund@su.se
08-553 789 46
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Tåhlin
Bitr. föreståndare
michael.tahlin@sofi.su.se
08-16 31 81
 

Bild Beatrice Chaveroche

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Chaveroche
Projektkoordinator 
beatrice.chaveroche@psychology.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Palmqvist
Jurist
david.palmqvist@su.se
08-16 28 66