REWHARD leds av en styrgrupp och det finns även en ledningsgrupp där föreståndaren för REWHARD, professor Hugo Westerlund ingår, samt projektledarna för var och en av de fyra noderna. Föreståndaren har stöd av ett mindre kansli vid Stockholms universitet, som också är värduniversitet för REWHARD.

 

Astri Muren
Vicerektor
Stockholms Universitet
astri.muren@ne.su.se

Lotta Dellve
Professor

Göteborgs Universitet
lotta.dellve@gu.se

Joakim Palme
Professor 
Uppsala Universitet
joakim.palme@statsvet.uu.se

Mikael Nordenmark
Professor

Mittuniversitetet
mikael.nordenmark@miun.se

Hugo Westerlund
Projektledare SLOSH
hugo.westerlund@su.se

Carina Mood
Projektledare LNU
carina.mood@sofi.su.se

Pia Svedberg
Projektledare STODS
pia.svedberg@ki.se

Kristina Alexanderson
Projektledare IMAS
kristina.alexanderson@ki.se