REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure) är en nationell forskningsinfrastruktur som syftar till att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och användningen av ett antal komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser i Sverige. De ingående databaserna är Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH), Insurance Medicine All Sweden (IMAS), Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence (STODS) och Levnadsnivåundersökningen (LNU). Infrastrukturen är organiserad som ett konsortium med Stockholms universitet och Karolinska Institutet som medlemmar och där de fyra noderna SLOSH, IMAS, STODS och LNU ingår.

 

REWHARD bygger upp en struktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. Vi organiserar även seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom REWHARD:s område. Mer detaljerad beskrivning av dessa tjänster kommer gradvis att tillföras hemsidan. Information om hur man redan idag kan använda SLOSH och LNU finns på respektive nods hemsida (se länkarna till höger).