Den tidigare uppskjutna workshopen om bortfall i enkätstudier kommer att genomföras den 26–27 september 2022. Mer information och inbjudan för online-deltagande kommer inom kort.

Under 2022 kommer vi att arrangera seminarier kring användningen av data från REWHARD:s databaser för forskare och doktorander i Stockholm. 2023 tar vi seminarierna på turné till Sveriges universitetsorter.

Vi håller även gärna föreläsningar eller kurser inom området, t.ex. vad avser beställning och hantering av registerdata, design av studier baserade på olika typer av register- och surveydata, sjukförsäkringsforskning, longitudinella metoder etc.

Kontakta oss gärna för information om detta:

Kristina Alexanderson (kristina.alexanderson@ki.se)

Pia Svedberg (Pia.svedberg@ki.se)

Michael Tåhlin (Michael.tahlin@su.se)

Hugo Westerlund (Hugo.westerlund@su.se)