En konferens om bortfall i longitudinella studier kommer att hållas 11-12 oktober 2021 med ledande internationella experter. Ett begränsat antal kommer att inbjudas att delta på plats i Sigtuna. Det finns en broschyr med information om konferensen  Broschyr: workshop om bortfall (3791 Kb) . Deltagande online kommer att vara obegränsat. Reservera de dagarna!

 

Under 2022 kommer vi att arrangera seminarier kring användningen av data från REWHARD:s databaser för forskare och doktorander i Stockholm. 2023 tar vi seminarierna på turné till Sveriges universitetsorter.

 

Vi håller även gärna föreläsningar eller kurser inom området, t.ex. vad avser beställning och hantering av registerdata, design av studier baserade på olika typer av register- och surveydata, sjukförsäkringsforskning, longitudinella metoder etc. Kontakta oss gärna för information om detta:

 

Kristina Alexanderson (kristina.alexanderson@ki.se)

Pia Svedberg (Pia.svedberg@ki.se)

Michael Tåhlin (Michael.tahlin@su.se)

Hugo Westerlund (Hugo.westerlund@su.se)