Vi håller gärna föreläsningar eller kurser inom området. t.ex. vad avser beställning av registerdata, hantering av registerdata, design av studier baserade på olika typer av registerdata, etc. Kontakta oss gärna för information om detta:

Kristina Alexanderson (kristina.alexanderson@ki.se)
Pia Svedberg (Pia.svedberg@ki.se)
Michael Tåhlin (Michael.tahlin@su.se)
Hugo Westerlund (Hugo.westerlund@su.se)