Den konferens om bortfall i surveyundersökningar som planerades till 11-12 oktober 2021 med ledande internationella experter är UPPSKJUTEN till september 2022 på grund av det osäkra pandemiläget. Mer information kommer senare.

 

Under 2022 kommer vi att arrangera seminarier kring användningen av data från REWHARD:s databaser för forskare och doktorander i Stockholm. 2023 tar vi seminarierna på turné till Sveriges universitetsorter.

 

Vi håller även gärna föreläsningar eller kurser inom området, t.ex. vad avser beställning och hantering av registerdata, design av studier baserade på olika typer av register- och surveydata, sjukförsäkringsforskning, longitudinella metoder etc. Kontakta oss gärna för information om detta:

 

Kristina Alexanderson (kristina.alexanderson@ki.se)

Pia Svedberg (Pia.svedberg@ki.se)

Michael Tåhlin (Michael.tahlin@su.se)

Hugo Westerlund (Hugo.westerlund@su.se)