Kontakt: Pia Svedberg
pia.svedberg@ki.se
Telefon: 08 524 832 15 (direkt)
 

Kontakt: Kristina Alexanderson
Kristina.alexanderson@ki.se
Telefon: 08 524 832 00 (direkt)