Relevanta syntax går även att hitta på andra hemsidor:

http://www.pauldickman.com/

https://stats.idre.ucla.edu/other/dae/