Här finns syntax för några kategoriseringar, baserade på SCB:s LISA databas.

Boendeplats (37 Kb)
Civilstånd (16 Kb)
Familjesituation (22 Kb)
Födelseland (18 Kb)
Utbildningsnivå (18 Kb)
Yrkesarbete (21 Kb)
Ålder (18 Kb)