Kodböcker med grundläggande syntax samt frågeformulär finns på LNU:s hemsida.