Här finns syntax för några kategoriseringar, baserade på enkätdata.

Pines BM (26 Kb)
Health behaviours (73 Kb)
Severity of diseases (39 Kb)