Se respektive databas:

Insurance Medicine All Sweden (IMAS) 

Levnadsnivåundersökningen (LNU)

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH)

Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence (STODS)