Tjänster

  1. Du är här:
  2. Start
  3. REWHARD SE
  4. Tjänster
Tjänster bild

Tjänster

Inom REWHARD håller vi på att bygga upp en struktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. Vi kommer även att organisera seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom REWHARDS område. En mer detaljerad, samlad beskrivning av dessa tjänster kommer under 2020. Information om hur man redan idag kan använda SLOSH och LNU finns på respektive nods hemsida.

Kontakt: REWHARD-kansliet

rewhard@su.se

REWHARD-kansliet
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Koordinator: Marcus Brafors
08 553 789 05