Tjänster

  1. Du är här:
  2. Start
  3. REWHARD SE
  4. Tjänster

Tjänster

REWHARD är en infrastruktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. Vi organiserar även seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom REWHARDS område.

Externa länkar

Här finns länkar till andra resurser som kan vara av intresse:

Registerforskning.se

Svensk Nationell Datatjänst (gu.se)

NEAR – The National E-infrastructure for Aging Research (near-aging.se) 

CORS - Comparative Research Center Sweden

Här finns även information om de register som förs av Socialstyrelsen (på engelska). Data från flera av dessa register ingår i IMAS och STODS. 

The national Swedish healthcare registers (pdf) (2335 Kb)