Tjänster

  1. Du är här:
  2. Start
  3. REWHARD SE
  4. Tjänster
Tjänster bild

Tjänster

REWHARD bygger upp en struktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. Vi organiserar även seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom REWHARDS område. Mer detaljerad beskrivning av dessa tjänster kommer efter hand. Information om hur man kan använda SLOSH och LNU finns även på respektive nods hemsida.