Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Ändrad information om undervisningsform för höstterminens andra del samt Vt21

P.g.a. de nya, striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr nu avbryta den gradvisa övergången till campusundervisning

Admiración

Information om salstentor

Institutionen har beslutat att inte ge några salstentor under resterande terminstid.

Nyheter