Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
Nilas Niklas Björling

Latinamerikainstitut får nordisk status

Nordiska Latinamerikainstitutet är det nya namnet på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Förhoppningen är att stärka den nordiska samverkan inom forskning och utbildning.

La recherche a besoin de vous!

Vous venez de France mais vivez en Suède depuis au moins cinq ans ?
Nous recherchons des personnes pour une étude sur l’apprentissage du suédois en Suède. Vous avez le français comme langue maternelle (mais pas le suédois), et vous habitez en Suède depuis au moins cinq ans.

Nyheter

  • Allmän viktig information för studenter 2020-01-15 Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i utbildningskatalogen på Stockholms universitets hemsida su.se/utbildning. Kursbeskrivningen förtydligar hur kursen genomförs i praktiken och den finner du på kursens hemsida två månader före kursstart. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. Obs! Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, se su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.
  • Att tentera vid Romklass 2020-01-15 Hur anmäler jag mig till en tentamen? Och var hämtar jag min rättade tenta? Här får du svar på dessa och andra frågor som rör tentamenshanteringen vid Romanska och klassiska institutionen.
  • Kontaktuppgifter för studentärenden 2020-01-09 OBS! Ändrade kontaktuppgifter för studentärenden
  • Franco Pauletto (Romklass) & Malena Gustavsson (ERG) har fått medel för samverkan inom profilområden 2019-12-19 Områdesnämnden har avsatt medel från myndighetskapitalet för att främja nya forsknings- och utbildningssamarbeten inom respektive profilområde. Satsningen innebär att lärare och forskare kan söka medel för aktiviteter som stödjer samarbete inom ett profilområde.
  • Två RJ gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten till Romanska och klassiska institutionen 2019-12-19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger två forskare vid Stockholms universitet med projekt inom litteraturstudier i Italienska gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten under Ht20