Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

HT20

Information om undervisningsform för höstterminens andra del (period C-D)

Hej studenter! Nu har vi planerat undervisningen för andra halvan av terminen (3/11-17/1) vid Romanska och klassiska institutionen.

RomLing: Utlysning av medel tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning HT2020

Nu kan du ansöka om medel för bl.a. forskningsresor och granskning av manus, inbjudan av gästforskare, anordnande av workshop mm. inom Romansk språkforskning (RomLing) - Deadline 2 oktober 2020

Nyheter