Romanska och klassiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Romanska och klassiska institutionen

  Corona – information till studenter

  Kära studenter, p g a den pågående samhällssmittan COVID-19 har vi på Romanska och klassiska institutionen beslutat att ge våra kurser webbaserat under höstterminens första del, dvs från 31 augusti till 2 november. Om omständigheterna tillåter kommer salstentor att äga rum som vanligt vid campus och om inte kommer alternativa examinationer att ordnas. Den preliminära planen är att undervisning på kurser med små studentgrupper ska kunna ges på Campus under andra halvan av terminen, men situationen kan komma att förändras. Senast i september kommer besked om undervisningsform för resterande terminstid att finnas tillgänglig på institutionens hemsida.

  Ni kan som vanligt komma i kontakt med studentexpeditionen och studievägledarna via mejl och telefon.

  Information om det nya coronaviruset till studenter och medarbetare

   

  I Corona

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  RomLing: Utlysning av medel tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning HT2020

  Nu kan du ansöka om medel för bl.a. forskningsresor och granskning av manus, inbjudan av gästforskare, anordnande av workshop mm. inom Romansk språkforskning (RomLing) - Deadline 2 oktober 2020

  Nyheter

  • Franska - kursutbud - Våren 2021 2020-09-24 Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt.
  • Sofia Lodén väljs in i Sveriges unga akademi 2020-09-24 Sveriges unga akademi har valt in åtta nya ledamöter. En av dessa är Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet.
  • The Fifth and Final Volume of Ars Edendi Lecture Series 2020-09-23 This "Ars Edendi Lecture Series Volume V" is the final volume of lectures on textual criticism and classical philology given within the framework of the Ars edendi research programme (2008-2015), edited by Erika Kihlman and Denis Searby.
  • Romanska språk - kursutbud - Vt 2021 - Avancerad nivå 2020-09-22 Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt. Ordinarie sökperioder inför höst- och vårterminer är 15/3 – 15/4 respektive 15/9 – 15/10.
  • Forskare från Romklass medverkar i UR-program 2020-09-16 Ken Benson, professor i spanska, och Sofia Lodén, forskare i franska, medverkar i UR:s programserie Svenska förklarad. 
  • Portugisiska - kursutbud - Vt 2021 2020-09-15 Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt. Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september – 15 oktober.
  • Latin American Studies - Courses - Spring 2021 2020-09-15 Application, Syllabus & Schedule - NOTE! All schedules on the course pages are preliminary and are updated continuously.
  • Spanska - kursutbud - Våren 2021 2020-09-15 Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt. Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september – 15 oktober.
  • Latin - kursutbud - Våren 2021 2020-09-15 Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt