Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen

Utlysning av medel för forskare tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning

Nu kan du ansöka om medel för bl.a konferensdeltagande, inbjudan av gästforskare, mm. inom Romansk språkforskning (RomLing) med deadline 17 oktober 2018.

Medeltida-liturgi-i-medeltida-kultur,-7,5-hp_3

Medeltida liturgi i medeltida kultur, 7,5 hp

Romanska och klassiska institutionen ger i samarbete med Institutionen för kultur och estetik och Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2019.

Nyheter