Forskningen i ämnet bedrivs dels som fristående projekt rörande centrala språkvetenskapliga problem i grekiskan, dels som tvärvetenskapligt orienterade undersökningar i samarbete med företrädare för ämnena filosofi och allmän språkvetenskap. Projektet "Språk och tanke i antik grekisk filosofi" bedrivs i tvärvetenskapligt samarbete mellan ämnena grekiska och teoretisk filosofi. I anslutning till projektet bedrivs avancerad översättningsverksamhet (Aristoteles’ Fysiken) med åtföljande kommentarförfattande.

Vid sidan av den språkvetenskapliga, huvudsakliga forskningsinriktningen inom ämnet finns även en inriktning på grekisk litteraturvetenskap och idéhistoria. I ett tvärvetenskapligt samarbete om den grekiska äldre komedin (The Flight of the Merops Bird: Scope and Methods of Joke-making in the Comedies of Aristophanes) förenas filologisk språkvetenskaplig metod och kompetens med litteraturvetenskaplig sådan. Ett större samarbete om humor och attityder till könsroller och sexualitet planeras med företrädare för ämnena historia och genusstudier.