Forskningprojekt

Forskningprojekt

Forskare med externt finansierade projekt på Romanska och klassiska institutionen.

Mickaëlle Cedergren

Periferins aktörskap (2019-2021)

Mickaëlle Cedergren och Ylva Lindberg forskar om Sveriges positioneringar och föreställningar i mötet med franskspråkig litteratur (1990-2020)

Cecilia Schwartz

Ett eget Rom (januari-juni 2021)

Cecilia Schwartz forskar om kvinnliga kulturförmedlare och deras internationella nätverk i 1900-talets Italien

Fanny Forsberg Lundell - Foto: Fotografnamn Niklas Björling / Stockholms universitet

Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning (2018-2021)

Fanny Forsberg Lundell och Klara Arvidsson forskar om Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning: betydelsen av sociala och psykologiska faktorer (GLOMO)

RomLingAvdIngLångB
Puff_Litteraturforskning
Puff_Andraspråk och tvåspråkighet
Sök i DiVa

Kontakt

Prefekt
Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
Christophe Premat
studierektoruf.romklass@su.se

Stockholm University on social mediaStockholm University on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Stockholm University on Twitter Stockholm University on YouTube