Vid institutionen bedrivs aktiv forskning inom tre av fakultetens ledande forskningsområden tillämpade på våra språkområden:

Forskningsgruppen RomSLA studerar andrapsråksinlärning med fokus på romanska språk. För mer information se RomSLA.

I de klassiska språken bedrivs forskning bl a inom textfilologi, romersk litteratur, receptionsstudier, antikgrekisk semantik och språkfilosofi. Därutöver bedrivs samhällsvetenskaplig forskning om Latinamerika vid Latinamerikainstitutet.

Läs vidare om institutionens forskare och publikationer

För information om utbildning på forskarnivå klicka här.