Vid institutionen bedrivs aktiv forskning inom tre av fakultetens ledande forskningsområden tillämpade på våra språkområden:

Romansk språkforskning (se även su.se/romling),

Litteraturforskning och

Andraspråk och tvåspråkighet.  

I de klassiska språken bedrivs forskning bl a inom textfilologi, romersk litteratur, receptionsstudier, antikgrekisk semantik och språkfilosofi. Därutöver bedrivs samhällsvetenskaplig forskning om Latinamerika vid Latinamerikainstitutet.

Läs vidare om institutionens forskare och publikationer

För information om utbildning på forskarnivå klicka här.