Franska

Studier i franska vid Stockholms universitet

Ungefär 80 miljoner individer har franskan som modersmål. Att franskan är ett av de viktigaste världsspråken beror dock inte bara på antalet officiella användare av språket. Betydelsefullt är t.ex. att franska används som officiellt språk i ett trettiotal länder på alla kontinenter: Europa, Nord- och Mellanamerika, Afrika och Asien. Sedan länge är franska också ett självklart språk i internationella sammanhang: FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen är bara några exempel där franskan är huvudspråk eller ett av de ledande arbetsspråken. Utöver detta har Frankrike en lång tradition som kulturbärare inom bl.a. filosofi, konst och litteratur (med 15 Nobelpris till franskspråkiga författare). Men även inom många andra sektorer är Frankrike framstående: inte bara mode och gastronomi, utan även t.ex. transport, bioteknik och flygteknik.

Franska – kurser på avancerad nivå

Franskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
Frescati, Stockholm

Studentexpedition
expedition.romklass@su.se

Studievägledare
Eva Andersson

Prefekt
prefekt.romklass@su.se

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
studierektor.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
studierektoruf.romklass@su.se