Franska

  Franska

  Franska är ett av världens främsta kulturspråk. Ungefär 80 miljoner människor har franskan som modersmål och det är officiellt språk i ett trettiotal länder. Sedan länge är franska ett självklart språk i internationella sammanhang: FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen är bara några exempel. Utöver detta har Frankrike en lång tradition som kulturbärare inom bland annat filosofi, samhällsvetenskaperna, konst och litteratur (med femton Nobelpris till franskspråkiga författare), men även inom många andra sektorer som exempelvis mode, gastronomi och flygteknik är Frankrike framstående.

  Franska – kurser på avancerad nivå

  Franskan har ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

  Kontakt

  Besöksadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
  Frescati, Stockholm

  Studentexpedition
  expedition.romklass@su.se

  Studievägledare
  Eva Andersson

  Prefekt
  prefekt.romklass@su.se

  Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
  studierektor.romklass@su.se

  Studierektor på forskarnivå
  studierektoruf.romklass@su.se