Grekiska (antik)

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Romanska och klassiska institutionen
 4. Grekiska (antik)

  Studier i antik grekiska vid Stockholms universitet

  Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat vårt tänkande liksom vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Många ord som vi använder är grekiska utan att vi vet om det. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska kulturen. Det är ingen tillfällighet att modern filosofi ibland beskrivs som ”en serie fotnoter till Platon”! Homeros diktning (västerlandets äldsta litterära text) och de grekiska tragediförfattarnas verk betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturhistorien. Många viktiga begrepp härstammar från grekiskan. ”Demokrati” är ett grekiskt ord, och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika Grekland. Det går, kort sagt, inte att förstå vårt moderna samhälle utan kännedom om vårt grekiska arv.

  Aktuella utbildningar i antik grekiska

  Kontakt

  Besöksadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
  Frescati, Stockholm

  Studentexpedition
  expedition.romklass@su.se

  Studievägledare
  Hans-Roland Johnsson

  Prefekt
  prefekt.romklass@su.se

  Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
  studierektor.romklass@su.se

  Studierektor på forskarnivå
  studierektoruf.romklass@su.se