Camilla Bardel
Professor i moderna språk med didaktisk inriktning, Institutionen för språkdidaktik, stockholms universitet.
mail to: camilla.bardel@isd.su.se

Anna Gudmundson
Doktorand och forskningsassistent vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet.
mail to: anna.gudmundson@fraita.su.se

Franco Pauletto
Doktorand och lärare vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet.
mail to: franco.pauletto@fraita.su.se