Bakgrundsspråkens roll i tredjespråkets utveckling - målspråk italienska

Projekt finansierat av vetenskapsrådet

Sedan år 2001 pågår ett forskningsprojket vid Institutionen för franska och italienska vid Stockholms Universitet, där utvecklingsgångar i språket hos svenska inlärare av italienska studeras. Den grundläggande frågeställningen är i vilken mån tidigare inhämtade språkkunskaper samspelar med de principer som styr mer generella uvecklingsgångar. Som en del i projektet har den longitudinella korpusen InterIta skapats. InterIta baseras på intervjuer med studerande i italienska vid Stockholms universitet, och projektet rör alltså styrd språkinlärning.