Beslut & protokoll

Beslut & protokoll

Protokoll från institutionsstyrelsen samt prefektens beslutssammanträden finner du här i pdf-format. Bilagorna till protokollen finner du på vår interna gemensamma server eller får tillgång till genom att kontakta vår arkivansvariga på adress diariet.romklass@su.se