Institutionsstyrelsen leds av prefekt (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande).

Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grundnivå avancerad nivå samt forskarnivå.

Självskrivna ledamöter

Prefekt, ordförande, Laura Álvarez López, professor
Ställföreträdande prefekt, vice ordförande, Fanny Forsberg Lundell, docent

Kategori lärare (5 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie ledamöter:
Maria Bernal, docent
Per Förnegård, docent
Anna Gudmundson, universitetslektor
Erika Kihlman, docent
Denis Searby, professor

Gruppsuppleanter (gruppsuppleanter med rösträtt vid ersättande)

1. Anders Bengtsson, professor
2. Malin Roitman, universitetslektor
3. Francoise Sullet Nylander, professor

TA-personal (1 ordinarie)

Ordinarie: Anne-Cathrine Laurell, administratör
Suppleant:  Annelore Ploum, ekonom

Kategori student/doktorandrepresentanter (ordinarie med rösträtt)

Doktorand, ord ledamot: Gianfranco Selgas De Silvi
Student, ordinarie ledamot: Vacant
Student, ordinarie ledamot: Vacant

Kategori student/doktorandrepresentanter (suppleanter med rösträtt vid ersättande)

Doktorand, suppleant: Jenny Morales Ruiz
Student, suppleant: Vacant 
Student, suppleant: Vacant