Institutionsstyrelsen leds av prefekt (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande).

Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grundnivå avancerad nivå samt forskarnivå.

Självskrivna ledamöter

Prefekt, ordförande, Anders Bengtsson, professor
Ställföreträdande prefekt, vice ordförande, Fanny Forsberg Lundell, professor

Kategori lärare (5 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie ledamöter:
Doc Mickaëlle Cedergren
Univlekt Anna Gudmundson
Doc Thaïs Machado Borges
Doc Maria Plaza
Univlekt Rakel Österberg

Gruppsuppleanter (gruppsuppleanter med rösträtt vid ersättande)

Prof María Bernal
Prof Michele Colombo
Univlekt Anna Jon-And

TA-personal (1 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie: Studvägl Gunnel Näsman
Suppleant:  Utbildnhandlägg David Garcia Lopez

Kategori student/doktorandrepresentanter (ordinarie med rösträtt)

Doktorand, ord ledamot: Linnea Kjellsson
Doktorand, suppleant: Laura Azalia Sánchez Trejo

Student, ordinarie ledamot (2 st. vakanta):
Stud Inger Magnusson
Stud Marisa Payva